Eva Erica & Rut

Vi är det lilla städföretaget med de stora resurserna! Vårt primära mål är att tillgodose våra kunders behov och därför är flexibilitet en av våra främsta egenskaper. Det innebär till exempel att du själv kan bestämma vad som ska ingå i en abonnemangsstädning, att vi kan flyttstäda eller städa efter festen på en helg. Vi kan även hjälpa dig att städa ur ett dödsbo och tar då hand om allt från städning till bortforsling av bohag och saker som ska till återvinningsstationen.

Vi vänder oss även till företag. Vill du som företagare inte få städningen gjord på dagtid, så städar vi även kvällar och helger.

Då fyra ögon ser bättre än två så städar vi aldrig ensamma. För att vara helt säkra på att kvaliteten på vårt arbete är den absolut bästa så städar vi därför alltid två och två.

Dina åsikter och dina val av städning är vår riktlinje och det vi helt och hållet kommer att utgå ifrån. Tystnadsplikt och sekretesskrav från vår sida är en självklarhet.

Det är vi som är Erica och Eva.

Förfrågan

Kontakt

Eva Wistedt
Dådran Källhagen 14
790 26 Enviken